Perşembe , Nisan 24 2014
AMBULANS CLUP | TÜRKİYE 112 AİLESİ
Anasayfa / Eğitim Sunumları / Ambulans Clup | Ritimler

Ambulans Clup | Ritimler

Normal Sinüs Ritmi
 • Belirgin olarak izlenebilen P dalgaları vardır.
 • Her P dalgasını bir QRS kompleksi takip eder.
 • PR aralığı en fazla 0.20 sn.dir.
 • QRS kompleksi 0.12 sn den küçük olmalıdır.
 • Kalp hızı 60- 100 atım/dk.dır.

Resim1Normal Sinüs Ritmi

Sinüs Taşikardisi
 • Kalp hızı > 100 atım/dk.
 • Ritim düzenlidir.
 • PR mesafesi 0.20 sn den kısa
 • ORS süresi 0.12 sn den kısa
 • Her QRS dalgasının öncesinde Pdalgası mevcut.

Resim2Sinüs Taşikardisi

Sinüs Bradikardisi
 • Kalp hızı < 60 atım/dk.
 • Ritim düzenlidir.
 • PR mesafesi 0.20 sn den kısa
 • ORS süresi 0.12 sn den kısa
 • Her QRS dalgasının öncesinde Pdalgası mevcut.
!!!!!! KOLLAPS RİTİM ÖNCÜSÜ
Sinüs BradikardisiSinüs Bradikardisi
Sinüs aritmisi
Sinüs aritmisinde EKG özellikleri:
 • Kalp hızı 60- 100 atım/dk.dır. Hız solunumla değişir, ekspiryumla yavaşlar, inspiryumla hızlanır.
 • Ritim düzensiz, RR aralığı eşit değildir.

Resim5Sinüs aritmisinde EKG özellikleri

Sinüs arrestinde EKG özellikleri :
 • Kalp siklusları arasında bir duraklama oluşur.
 • Beklenilen yerde P dalgası meydana gelmez, izoelektrik hat görülür.
 • Kaçış vuruşundaki kalp siklusunda P- QRS- T dalga sırası yoktur.
 • Ritim düzensiz, RR aralığı eşit değildir.

Resim6Sinüs arrestinde EKG özellikleri

 
Atriyal Aritmiler 
 • Atriyal taşikardi (PAT), (PSVT)
 • Atriyal flatter (flutter, AF)
 • Atriyal fibrilasyon (Af)

Resim7PSVT

Atriyal taşikardi (PAT),PSVT
 • Kalp hızı 150- 250 atım/dk
 • Ritim düzenlidir.
 • P dalgası yoktur,
 • ORS süresi 0.12 sn den kısa
 • İzoelektrik hat belirgindir.
Atriyal Flatter

Ekran Alıntısı

 • Sağ, sol veya heriki atriyumu içine alabilen makroreenteran bir aritmi türüdür.
 • Diğerleri atipik A. flatter veya makroreenteran atriyal taşikardi.
Atriyal flatter (AF)
Resim9

Atriyal flatter (AF)
ATRİYAL FLATTER
Resim10
Resim11
Resim12
Atriyal flatterde EKG özellikleri:
 • Atriyal hız 250- 350 atım/dk, ventriküler hız ise AV düğümünden geçen ileti sayısına göre değişir.
 • Ritim düzenlidir; ancak AV iletim oranı değişirse düzensiz olabilir.
 • P dalgası yerine testere dişi görünümlü F dalgaları bulunur.
Resim1Atriyal flatterde EKG özellikleri
Atriyal fibrilasyon
 • Ekran AlıntısıAtriyumlardaki çok sayıda mikro-reentran halkalar ile ortaya çıkan bir ritim bozukluğu.
 • AV düğüm refrakter periyoduna uygun olarak düzensiz ventriküler aktivasyon
A.Fibrilasyon
Resim2
Resim3
Atriyal fibrilasyon (Af)
 • Kalp hızı genellikle ölçülemez; atriyal hız 350- 600 atım/dk, ventriküler hız AV düğümünden geçecek ileti sayısına bağlı olarak değişir.
 • Ritim düzensizdir.
 • P dalgası yerine fibrilasyon dalgaları denilen düzensiz f dalgaları izlenir.

Resim4

 

 Ventriküler Aritmiler
 • Ventriküler taşikardi (VT)
 • Ventriküler fibrilasyon (VF)
Ventriküler taşikardide EKG özellikleri
 • Kalp hızı 150- 250 atım/dk.dır.
 • Ritim genellikle düzenlidir.
 • Atriyal aktivasyon ile ventrikül aktivasyonu birbirinden bağımsız olduğundan P dalgası izlenemez.
 • QRS dalgası geniştir. (> 0.12 sn)

Resim5

Ventriküler taşikardi (VT)
Resim6
VF özellikleri
 • Kalp hızı belirlenemez.
 • Birbirine benzemeyen anormal, düzensiz dalgalanmalar görülür.
 • Dalgaların hiçbiri izlenemez.
 • Ventriküler fibrilasyonun tek tedavisi erken defibrilasyondur. Defibrilasyonla beraber kardiyopulmoner resüsitasyon uygulanır.

Resim7

 

Kaba ve ince dalgalı VF
Resim8
Resim9
Asistoli
Resim10
Nabızsız Elektriksel Aktivite (NEA)
Resim11
Resim12
Ekran Alıntısı
Atriyoventriküler (AV) Kalp Blokları
 • Birinci derece AV blok
 • İkinci derece AV blok (MOBİTZ TİP I)(VENKEBACH)
 • İkinci derece AV blok (MOBİTZ TİP II)
 • Üçüncü derece AV TAM blok

Resim13Birinci derece AV blok

Resim14

Mobitz Tip-1 ( Wenckebach ) blok
MOBİTZ TİP II
Resim15
Resim17
Resim18
AV TAM BLOK
Resim19
Resim20
Wolff- Parkinson- White (WPW) Sendromu 
 • Wolff- Parkinson- White (WPW) Sendromu, (preeksitasyon sendromu).
 • ventriküllerin ön uyarı ile uyarılmasıdır.
 • Bu durum atriyumlarla ventriküller arasında iletimi sağlayan, AV düğümü atlayan bir ekstra yolun bulunmasıdır.
 • Bu anormal ileti yolu konjenital olup kalp kasından oluşur.
 • QRS kompleksi genişler ve PR aralığı kısalır. QRS kompleksinin çıkan bacağı eğimli ya da çentiklidir, buna delta dalgası denir.
Ekran Alıntısı
Ekran Alıntısı
Ekran Alıntısı
Akut Miyokard İnfarktüsü 
 • Miyokardın tüm tabakalarını etkileyen miyokard infarktüsünde, akut dönemde ST segmenti belirgin bir şekilde yükselmiş (ST elevasyonu) ve bazen pozitif T dalgaları çok yükselmiş (hiperakut T dalgaları) görünümdedir. EKG’ deki bu değişiklik saatler veya günler sürebilir.
Miyokard infarktüsü EKG süreci 
Resim21

Hakkında admin

Cevapla